Giá trị cốt lõi

Tri thức 

DAHAN LAW FIRM lấy tri thức làm động lực cho sự phát triển trên cơ sở nguồn nhân lực có kiến thức, tài năng, trách nhiệm, đam mê, sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Không ngừng đào tạo và tự đào tạo.

Kỷ luật

Kỷ luật là cầu nối giữa mục tiêu và thành tựu, khơi dậy tình yêu, đam mê và niềm hăng say lao động cho người khác. Kỷ luật trong con người Luật Doanh trí là đúng giờ, hoàn thành đúng yêu cầu công việc và tôn trọng khách hàng.

Văn hoá

Văn hoá chính là “phần hồn” là yếu tố tạo nên sự khác biệt tạo nên sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Với châm ngôn hoạt động “Sáng tạo giá trị – Kiến tạo bình an” chính là nét văn hoá cốt lõi của đội ngũ Luật sư – Chuyên viên pháp lý DAHAN LAW FIRM. Ngoài ra, DAHAN LAW FIRM còn hoạt động với những phẩm chất “Trung thực tạo niềm tin – Tôn trọng tạo đoàn kết – Kỷ luật tạo sức mạnh” để đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho mỗi khách hàng của DAHAN LAW FIRM.

  • Trung thực tạo niềm tin: Tuân thủ pháp luật và đạo đức xã hội, chân thành trong từng lời nói và hành động, ngay thẳng và thành thật trong mỗi việc làm, chân thành trong cách đối xử với mọi người, luôn nhìn nhận khách quan trong công việc, luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý, bảo vệ lẽ phải và dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm.
  • Tôn trọng tạo đoàn kết:  Tôn trọng lẫn nhau không phân biệt cấp bậc, tuổi tác, giới tính, luôn khuyến khích bày tỏ quan điểm cá nhân; khuyến khích tư duy phản biện theo hướng tích cực để đóng góp cho công việc chung.
  • Dũng cảm tạo ý trí: Gan dạ, không sợ gian khổ, nguy hiểm, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn và thử thách, chấp nhận rủi ro, kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đặt ra, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ lẽ phải.
  • Hợp tác tạo đoàn kết: Trong quan hệ công việc phải có trách nhiệm hợp tác, hỗ trợ hướng dẫn (nếu có thể), không trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm của mình cho đồng nghiệp, luôn hướng tới lợi ích chung của Công ty và đặt lợi ích của Công ty lên trên lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm.
  • Kỷ luật tạo sức mạnh: Tôn trọng pháp luật và các quy định của Công ty, tuân thủ quy trình, quy định trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc.
  • Liêm chính tạo giá trị cá nhân và tổ chức:  Minh bạch, rõ ràng trong xử lý các vấn đề về công việc và trong cuộc sống.
  • Sáng tạo, cải tiến nhằm tạo ra sự khác biệt: Sự đổi mới, sáng tạo không chỉ là tạo ra những cái mới, tiên phong áp dụng công nghệ mới mà còn là sự cải tiến trong công việc để tạo ra giá trị ra tăng cho khách hàng và cho sự phát triển bền vững.
  • Coi trọng giá trị thời gian: Yêu cầu cao về tính khẩn trương và chính xác của thời gian; coi trọng thời gian là cơ sở để tạo dựng giá trị lâu dài.

Liên hệ với chúng tôi