Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên mới nhất 2021

Thành lập doanh nghiệp là bước đầu tiên trong quá trình kinh doanh, vậy trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp như thế nào. DAHAN LAW FIRM xin cung cấp đến quý khác trình tự thủ tục thành lập công ty TNHH MTV một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất theo Luật Doanh nghiệp 2021.

Công ty TNHH một thành viên là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 72 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: ” Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.”

Đặc điểm của Công ty TNHH một thành viên

Từ khái niệm trên, Công ty TNHH một thành viên có những đặc điểm như sau:

Thứ nhất, là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu.

Thứ hai, chủ sở hữu chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Trong trường hợp chủ sở hữu không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn theo quy định thì chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ theo quy định.

Thứ ba, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thứ tư, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Thứ năm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Trình tự thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên theo Luật Doanh nghiệp 2021

Chuẩn bị hồ sơ

Để thành lập công ty TNHH một thành viên, cần phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH một thành viên;
  • Điều lệ của công ty TNHH một thành viên;
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty được thành lập bởi Nhà đầu tư nước ngoài;
  • Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện của chủ sở hữu công ty là tổ chức;
  • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Nộp hồ sơ

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong vòng thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là trình tự thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên. Mọi thắc mắc, phản hồi xin gửi đến địa chỉ email: dahanlawdn@gmail.com; địa chỉ fanpage: https://www.facebook.com/LS.DAHAN hoặc hotline: 0787577588 để đươc DAHAN LAW FIRM hỗ trợ.

Liên hệ với chúng tôi